Menue

Impressie

Disclaimer

Inhoud van het online-aanbod

Dethleffs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van den verstrekte informatie. Aansprakelijksheidsstelling van Dethleffs, die betrekking heeft op schade van materiële of immateriële aard, en die het gevolg is van het gebruik danwel het niet gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van onvolledige of onjuiste informatie is uitgesloten, voor zover van de zijde van Dethleffs geen sprake is van voorbedachte rade of verwijtbare schuld. 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Dethleffs behoudt zich het recht uitdrukkelijk voor, delen van de informatie of het totale aanbod zonder separate kennisgeving vooraf te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Verwijzingen en links

Bij directe en indirecte verwijzingen naar vreemde internetsites  ("Links"), die buiten de verantwoording van Dethleffs liggen, zal een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in werking treden in het geval dat de uitgever van de inhoud kennis heeft en het voor hem technisch mogelijk en eisbaar is, het gebruik in geval van onrechtmatige inhoud te verhinderen.

Dethleffs verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat ten tijde van de koppeling aan andere sites geen illegale inhoud op deze pagina's herkenbaar was. Op de aktuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursschap van deze gelinkte site's heeft Dethleffs geen enkele invloed. Daarom neemt Dethleffs uitdrukkelijk afstand van alle inhoud op alle gelinkte pagina's, die na het ontstaan van de koppeling aan deze pagina's werden veranderd. Deze constatering geldt voor alle links en verwijzingen ontstaan in het kader van het eigen internet aanbod als ook voor door derden geleverde bijdragen in het door Dethleffs ingerichte  gastenboek, forums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud  en in het bijzonder voor schade die, door het benutten of niet benutten van dergelijk aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site, waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, en niet diegenen, die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst. 

Auteursrecht en handelsmerk

Dethleffs streeft ernaar, in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te respecteren, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te gebruiken of op licentie-vrije grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten terug te vallen. 

Alle binnen het internet aangeboden genoemde en eventueel door derden beschermde merken en produktlogo's behoudens de bepalingen van het respectievelijke merkrecht en de eigendomsrechten  van de respectievelijk geregistreerde eigenaar.   Alleen op basis van de vermelding is niet de conclusie te trekken, dat het merkrecht niet door het recht van derden beschermd wordt! 

Het auteursrecht voor gepubliceerde, van Dethleffs eigen gemaakte objecten blijft uitsluitend bij. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten in anderen elektronische of gedrukte publicaties in zonder uitdrukkelijke toestemming van Dethleffs niet toegestaan.

Gegevensbescherming

Voor zover met betrekking tot de informatie op deze site de mogelijkheid bestaat tot het ingeven van persoonlijke of zakelijke gegevens (E-mailadressen, naam, adres), vindt beschikbaarstelling van deze gegevens door de gebruiker uitsluitend plaats op vrijwillige basis. De gegevens worden alleen voor genoemde doel bewaard en gebruikt.

Rechtsgeldigheid

De uitsluiting van de aansprakelijkheid is onderdeel van de internetaanbieding, waar vanuit deze pagina verwezen werd. Indien delen of enkele formuleringen aan de huidige rechtspositie niet, niet meer of niet volledig voldoen, blijven de overige gedeeltes van het document qua inhoud en geldigheid daarvan onberoerd.

Aanwijzing gegevensbescherming

Deze Website gebruikt Google Analytics, een website analyse dienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn.  „Cookies“, tektstgegevens, die op uw computer behouden blijven en die een analyse over het gebruik van de site door u mogelijk maken. De door de cookies opgeleverde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP adres) wordt aan een server van Google in de USA overgedragen en daar bewaard. Google zal deze informatie gebruiken, om hun exploitatie van de website te evalueren, om rapporten te verstrekken over de website-activiteiten voor de website-operators en om verdere, met het website gebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan te kunnen bieden. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden verstrekken, in het geval de wet het verplicht of in het geval derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP adres met andere gegevens van Google in verbinding stellen.  U kunt de installatie van cookies door een juiste instelling van uw browser software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies op deze website compleet gebruiken kunt. Door het gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw gegevens door Google op de hierboven vermelde wijze en gaat u akkoord met de hierboven omschreven intentie.

KODIAK - Agentur für Markenfaszination
abavo - Content Styling für Web und Print

Concept, design, tekst:
Kodiak Markenkommunikation GmbH
88316 Isny - www.kodiak.de - info@kodiak.de 

Technische vertaling:
Kodiak und
abavo GmbH - Content Styling für Print & Web
86807 Buchloe - www.abavo.de - info@abavo.de