Menue

Impressie

Colofon

De aanbieder en bijgevolg de verantwoordelijke voor de commerciële en zakelijke onlinediensten is Dethleffs GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door de directeurs Thomas Bischofberger, Bernhard Kibler (voorzitter), Günther Wank.

Informatie conform § 2, lid 1 van de Duitse verordening inzake informatieverplichting voor dienstverleners (Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung, DL-InfoV)
Deze onlinediensten zijn een informatieaanbod van

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12
88316 Isny im Allgäu
Duitsland

E-mail: info@dethleffs.de
Web: www.dethleffs.de

Telefoon: +49 7562 987-0
Fax: +49 7562 987-101

Hoofdkantoor van Dethleffs GmbH & Co. KG: 88316 Isny im Allgäu, Duitsland
Kantongerecht Ulm, HRA 621086
Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Dethleffs Verwaltungs GmbH, Isny im Allgäu (kantongerecht Ulm HRB 600533)
Rechtsvorm: Besloten vennootschap (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft, GmbH & Co. KG)

Toepasselijk recht: recht van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD)

Belastingdienst Wangen im Allgäu
Btw-identificatienummer: DE 811 147 684

Beherend vennoot: Thomas Bischofberger, Bernhard Kibler (voorzitter), Günther Wank

Bevoegde toezichthoudende autoriteit
Landratsamt Ravensburg – Gewerbeaufsicht
Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg, Duitsland
Telefoon: +49 751 85-4170
Fax: +49 751 85-774105
E-mail: bu@landkreis-ravensburg.de
Web: www.landkreis-ravensburg.de/,Lde/Startseite/Wirtschaft_+Gewerbe+_+Bauen/Gewerbeaufsicht.html

Bevoegde kamer
Industrie- und Handelskammer Bodensee Oberschwaben
Lindenstraße 2, 88250 Weingarten, Duitsland
Telefoon: +49 751 409-0
Fax: +49 751 409-159
E-mail: info@weingarten.ihk.de
Web: www.weingarten.ihk.de

Wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering voor financieel nadeel
XL Insurance Ltd.
Hopfenstraße 6
80335 München

Ruimtelijk geldigheidsbereik: Duitsland

Informatie over onlinebeslechting van geschillen volgens art. 14, lid 1 ODR-VO:
De Europese Commissie zorgt voor een ODR-platform, dat u vindt op ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform dient als contactpunt voor buitengerechtelijke oplossingen voor geschillen die zijn voortgevloeid uit onlinetransacties.

We zijn noch verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een consumentenbeslechtingsinstantie.

Verantwoordelijke voor journalistiek redactionele bijdragen volgens § 55, lid 2 van het Duitse staatsverdrag voor radio en telemedia (Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien, RStV):
Robert Bielesch, hoofd bedrijfscommunicatie, robert.bielesch@dethleffs.de
Arist-Dethleffs-Straße 12, D-88316 Isny im Allgäu

Externe functionaris voor gegevensbescherming conform art. 37 AVG juncto § 38, lid 1 nieuwe Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG-neu):
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Richard-Wagner-Straße 2
88094 Oberteuringen
Duitsland
E-mail: fischerkeller@deutsche-datenschutzkanzlei.de
Web: www.deutsche-datenschutzkanzlei.de
Telefoon: +49 7542 / 94921-01

Technische dienst van de website:
papillo GmbH, Märzenburgweg 15, 87674 Apfeltrang
E-mail: info@papillo.de

Voorwerp van de onderneming Dethleffs GmbH & Co. KG:
Informatie over het voorwerp van de onderneming is beschikbaar in de gegevens over de onlinediensten.

Prijsinformatie conform § 4 Duitse verordening inzake informatieverplichting voor dienstverleners (Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung, DL-InfoV) en Duitse verordening inzake prijsinformatie (Preisangabenverordnung, PAngV)
Informatie over prijzen is beschikbaar in de onlinediensten van Dethleffs GmbH & Co. KG.
Dethleffs GmbH & Co. KG bezorgt u op verzoek graag een offerte.

Aansprakelijkheid
Dethleffs GmbH & Co. KG kan deze onlinediensten naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid ten alle tijde zonder aankondiging volledig of gedeeltelijk veranderen en de werking ervan stopzetten. Door links naar andere onlinediensten (‘hyperlinks’) maakt Dethleffs GmbH & Co. KG zich noch die onlinediensten, noch de inhoud ervan, eigen. Voorts is Dethleffs GmbH & Co. KG niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van die onlinediensten of de inhoud ervan.

© Copyright
Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen en grafieken evenals de plaatsing in de onlinediensten zijn onderhevig aan de bescherming van de auteursrechten en andere beschermende wetgeving. De inhoud van deze onlinediensten mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden.

© Copyright afbeeldingen: Dethleffs GmbH & Co KG

Opmerking: Duitse Algemene wet Gelijke behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG)
Omwille van een betere leesbaarheid wordt een geslachtsspecifieke differentiatie achterwege gelaten. Begrippen gelden in de zin van gelijke behandeling voor beide geslachten.

Dit colofon werd opgesteld door:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München –
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de