Menue

Gewicht ABC

1.

  • De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in belading toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van het gewicht, die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding die met een boete kan worden bestraft.

2.

  • De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk.
  • impel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten:

➢ het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen
➢ de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die tot de standaarduitrusting behoren
➢ de verswatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken volgens fabrieksopgave; 20 liter) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 % met een gewicht van 16 kg
➢ de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, inclusief brandstof
➢ de bestuurder, wiens gewicht - ongeacht het feitelijke gewicht - overeenkomstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg

3.

De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een door [Marke] per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs geleverde voertuigen.

4.

  • Het massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zitplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. Het massa van de bestuurder is reeds opgenomen in het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van een camper met vier toegestane zitplaatsen is het massa van de passagiers zodoende 3 * 75 kg = 225 kg.

5.

  • De EU-verordeningen schrijven een vast minimale nuttige massa voor campers voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend: 10 * (n + L) Waar: “n” = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en “L” = totale lengte van het voertuig in meters. Voor een camper met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen bedraagt de minimale nuttige massa dus b.v. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

6.

  • Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting niet overschrijden.

7.

  • De Vario-Seat is een optionele 5e zitplaats die bij de berekening van de minimale nuttige massa en de massa van de passagiers als een gewone zitplaats moet worden beschouwd. Om de 5e zitplaats te verkrijgen, moet ervoor worden gezorgd dat de minimale nuttige massa nog steeds wordt gehandhaafd en dat aan alle andere wettelijke massawaarden wordt voldaan. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze handelaars.

8.

  • Om u in onze verkoopdocumenten (gedrukt en digitaal) zo goed en transparant mogelijke informatie over de gewichten te geven, volgen wij in het algemeen de terminologie die de wet voorschrijft. Sinds 06.07.2022 zijn deze met name gedefinieerd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 (voorheen: Verordening (EU) nr. 1230/2012). De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 is online beschikbaar in de verschillende EU-talen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535